Relacje reporterskie - Czas przeszły - portier

Sylwetka i dzień pracy portiera, który pełni swą funkcję na bramie w hucie. Nadzoruje wchodzących do huty, sprawdza przepustki, wita się z przychodzącymi do pracy członkami załogi. Przy wejściu do huty zegar odmierza czas. Obserwuje teren zakładu, przejeżdżające wagony. Przerwa śniadaniowa portiera. Hutnicy wychodzą z pracy, przychodzi zmiennik i portier kończy pracę. Ilustracją reportażu są zdjęcia ukazujące pracę hutników, wnętrza huty i terenu przy hucie.