Relacje reporterskie - Relacje reporterskie – 1981 r.

Relacje reporterskie OTV w Łodzi o tematyce społecznej z 1981 roku. W tym odcinku reportaż Elżbiety Więcławskej o katastrofalnych warunkach lokalowych, w jakich uczą się dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie koło Łodzi oraz rozmowa z Bożeną Zaorską, dyrektorką IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi, i Ryszardem Koslem, kierownikiem księgarni „Księgarni Współczesnej” o brakach na rynku podręczników dla szkół. Następnie relacja z półkolonii w Ośrodku Wczasów Dziecięcych w Łagiewnikach koło Łodzi, rozmowa m.in. na temat zaopatrzenia w żywność, przydziału mięsa na jednego kolonistę. Kolejno wypowiedzi przedstawicieli milicji o stanie bezpieczeństwa w województwie łódzkim, wzroście zagrożenia rozbojami w mieście oraz spekulacji alkoholem i papierosami. Następnie relacja z wystawy „Ratujmy papier! Wystawa ukazująca marnotrawstwo papieru w działalności wydawniczej” zaprezentowanej w „Klubie dziennikarza”. Następnie felieton Dziś w Łodzi, a w nim: kilkudziesięcioosobowa kolejka w deszczu, zakupy w sklepie spożywczym biorącym udział w konkursie na racjonalna gospodarkę, sprzedaż warzyw na rynku, repertuar łódzkich kin, przygotowania do realizacji programu publicystycznego Mariana Krygiera i Edwarda Marciniaka na terenie Ogródków Działkowych w Łodzi przy ulicy Fornalskiej. Kolejno rozmowa z delegatami na konferencję Solidarności (m.in. doc. Wiesławem Cabanem) dotycząca priorytetowych kwestii programowych w zakresie prawa pracy i reformy cen. Na koniec rozmowa z dr Krystyną Cieślak-Greif o „darze społeczeństwa RFN” w postaci mleka w proszku, odżywek, witamin i drobnego sprzętu medycznego dla pacjentów Szpitala im. J. Korczaka w Łodzi.