Przejdź do treści

Rozmowy na nowy wiek - Z Czesławem Miłoszem o wyższości poezji nad prozą

Rozmowa z Czesławem Miłoszem z 2003 roku, nagrana w jego krakowskim mieszkaniu, o poezji i prozie. Czy wciąż widzimy w poezji wyższy i lepszy gatunek literacki? Czy poeta w Polsce ma specjalny status? – Słabość dzisiejszej prozy polskiej to jest niemożność oderwania się autora od samego siebie – konstatował Miłosz.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki