Stół montażowy - extra - Przywracanie blasku perłom archiwów

– Wielki projekt cyfryzacji zasobów rozszerzyliśmy na całą Polskę. Zaangażowaliśmy Ośrodki Regionalne TVP, które posiadają taśmy filmowe w swoich archiwach. W trzech z nich uruchomiliśmy regionalne pracownie digitalizacji i rekonstrukcji. To wszystko pozwala nam, przywrócić widzom ponad 2 tysiące audycji, stanowiących ogromną wartość poznawczą i edukacyjną w zakresie współczesnej historii Polski oraz kultury poszczególnych regionów – mówi Przemysław Herburt, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju