Sztuki audiowizualne - 25-lecie Polskiego Radia

Mówią Katowice... Takimi słowami katowicka spikerka Polskiego Radia wita słuchaczy regionu 6 marca 1970 roku w porannej audycji. Wizyta w Rozgłośni Polskiego Radia. Reżyserka pomieszczenie z eksponatami, kolegium redakcyjne. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Komitet ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja Rozgłośnia w Katowicach została odznaczona Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego za wybitne zasługi w popularyzacji rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Dyskusja w pokojach redakcyjnych nad wyborem tematu. W wolnych chwilach relaks przy grze w szachy lub kości. Praca przy stołach montażowych, archiwum z taśmami fonicznymi oraz wycinki z gazet, afisze reklamujące koncerty Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.