Turystyka i wypoczynek - Szlak Piastowski

Dokument z cyklu „Wzdłuż Polski”. Wyprawa krajoznawcza Szlakiem Piastowskim z przewodnikiem PTTK Antonim Brylińskim. Trasa wędrówki rozpoczyna się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Podziwiamy tu Złotą Kaplicę w archikatedrze poznańskiej z sarkofagami władców polskich. Następnie jedziemy drogą z Poznania do Gniezna i oglądamy: drewniane rzeźby postaci historycznych, stylizowane wiaty przystankowe, pagórek ze śladami grobów prasłowiańskich, grodzisko w Moraczewie, wiatraki typu koźlak, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach.