Wykłady i szkolenia - Wzór Taylora

Dokument z cyklu Politechnika TV. To cykl wykładów, realizowany w porozumieniu i w ścisłej współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego w latach 1966-1976. Program skierowano do studentów pierwszego i drugiego roku kierunków technicznych, którzy ze względu na niemożność uczestniczenia w tradycyjnych wykładach, mogli przyswoić materiał z takich przedmiotów jak fizyka, chemia czy matematyka. Każdy student pozostawał w stałej łączności z wybraną przez niego uczelnią techniczną, do której udawał się regularnie w celu zasięgnięcia konsultacji, czy wreszcie zaliczenia wszelkich prac kontrolnych i egzaminów. Ośrodek Wrocławski wyspecjalizował się w wykładach z dziedziny matematyki. W tym odcinku omówiony zostaje wzór Taylora, czyli przedstawienie funkcji (n + 1) - razy różniczkowalnej za pomocą sumy wielomianu n - tego stopnia, zależnego od kolejnych jej pochodnych oraz dostatecznie małej reszty. Prelekcję poprowadził prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski − matematyk, profesor nauk matematycznych, wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej, a wcześniej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.