Co się stało z naszym zjazdem?

Zjazd, który nieoczekiwanie zmienił bieg historii.

Opis

  • Produkcja: Polska
  • Rok produkcji: 2005
  • Gatunek: dokumentalny

Pierwszy zjazd NSZZ Solidarność oczami grupy przyjaciół, inteligentów będących uczestnikami wydarzeń wtedy i komentujących je dzisiaj. Historycy zgodnie dzisiaj twierdzą, że postulaty Solidarności przed jej delegalizacją były czystą utopią, nierealnym pomysłem na zbawienie świata w warunkach tzw. realnego socjalizmu. Na bramie stoczni numer dwa obok obrazu matki Boskiej Częstochowskiej i portretu Ojca Świętego wisiało też hasło "proletariusze wszystkich krajów łączcie się". Działacze Solidarności mieli poczucie, że związek jest zdobyczą, której nikt i nic nie było w stanie im odebrać.

  • Produkcja: Polska
  • Rok produkcji: 2005
  • Gatunek: dokumentalny