Bo oszalałem dla niej

Skromny, prowincjonalny buchalter o aktorskich skłonnościach, marzy o stolicy i Teatrze Wielkim. Swoje talenty wykorzystuje w pracy zaopatrzeniowca, a także podczas miłosnych podbojów, których dokonuje podczas delegacji służbowych.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju