Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Arcybractwo Dobrej Śmierci

Audycja z cyklu: Misteria. Reportaż z obchodów Wielkiego Tygodnia z udziałem członków Arcybractwa Męki Pańskiej, zwanego także Arcybractwem Dobrej Śmierci, i wiernych w krakowskiej Bazylice Franciszkanów. Arcybractwo założone zostało w 1595 roku przez kanonika kapituły katedralnej w Krakowie księdza Marcina Szyszkowskiego. Przywilejem bractwa było w Wielki Czwartek prawo do wykupywania z więzienia dłużników oraz, zgodnie z przywilejem nadanym przez Władysława IV, uratowanie jednego skazańca od śmierci. Kamera filmuje orszak braci odzianych w czarne habity i kaptury z wyciętymi otworami na oczy, podpierających się laskami zakończonymi trupimi czaszkami i śpiewających tekst pokutny, przyjęty jako hasło bractwa: Memento Homo Mori. Dalej towarzyszy wszystkim uczestnikom w adoracji krzyża. Podczas gdy wierni całują relikwię, członkowie bractwa kładą się przed nią krzyżem. Obchody wieńczy uroczysta procesja.