Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Gawęda wuja Czesia - Wuja Ceśku opowiada

Marian Pogasz wygłasza tekst Stanisława Strugarka w gwarze poznańskiej o przyjeździe do wuja Ceśku rodzinki na działkę. Siostry i ich mężowie zerwali wszystkie owoce (także zielone), dzieci stratowały kwiaty i wystraszyły pszczoły w ulu.