Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Dygacz o zbójnictwie

Audycja z cyklu „Z teki Adolfa Dygacza”, w której prezentowane są zwyczaje i obyczaje góralskie. W tym odcinku o zbójnictwie, jako radykalnym ruchu społecznym i formie walki chłopów polskich przeciwko uciskowi feudalnemu. Rozwój zbójnictwa nastąpił w Polsce w XVII - XVIII wieku, a jego kres związany jest z rozpadem pańszczyzny, w okresie Wiosny Ludów. Zbójnictwo było inspiracją samorodnej twórczości zbójnickiej, która znalazła mocny wyraz w ludowym malarstwie na szkle, w przysłowiach i opowieściach, a zwłaszcza pieśniach i tańcu. W tle opowieści Adolfa Dygacza zespół góralski tańczy i wykonuje pieśń Tatry nasze, piękne góry.