Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Gawędziarze ludowi

W scenerii chaty góralskiej zarejestrowano występy trzech gawędziarzy ludowych, na konkursie III Ogólnopolskiego Przeglądu Gawędziarzy Regionalnych w Zabrzu. Dwie gawędy góralskie Tomaczkowskiego, następnie gawędy Maurera z Kujaw oraz J. Gąsiorka z Mazur. Wzory ludowe, przedmioty codziennego użytku, stemple III Ogólnopolskiego Przeglądu Gawędziarzy Regionalnych, wnętrze dawnej chaty wiejskiej.