Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Ballada o Kroćpoku

Historia Jerzego Fiedora, zwanego Kroćpokiem (Proćpokiem), opowiadana przez starego górala o tym samym nazwisku. Zbójnik wraz z 200 kamratami rabował bogatych w okolicach Kamesznicy koło Baraniej Góry. Jego postać do dzisiaj jest inspiracją dla twórców obrazów malowanych na szkle czy pieśni i poezji góralskiej, czego przykładem są wiersze Wawrzyńca Hubki.