Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Festiwal Folkloru Ziem Górskich

Reportaż z cyklicznego wydarzenia w Zakopanem, jakim jest Festiwal Folkloru Ziem Górskich. W 1981 roku przypadła XIV edycja tego festiwalu. W sierpniu każdego roku Zakopane zamienia się w kolorową stolicę tańca, śpiewu i zabawy. Do miasta zjeżdżają folklorystyczne zespoły z różnych stron świata, aby walczyć o jedno z trofeów festiwalu, czyli "Złotą Ciupagę". W ramach tej edycji, przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z Anglii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, NRD, Włoch, Senegalu, Węgier, Słowenii i Szwecji. W reportażu fragmenty występów wybranych zespołów. Wśród uczestników: Akademicki Zespół Folklorystyczny z Mariboru, który reprezentuje Słowenię. Z Francji przybył zespół folklorystyczny z regionu Owernii, a Bułgarię prezentuje zespół folklorystyczny z okolic miasta Vidin. Ponadto w festiwalu uczestniczy zespół The Northern Folk, który reprezentuje Anglię, Irlandię i szkockich górali. Kolejny zespół to przedstawiciele północnych Włoch oraz zespół z Thalle, leżącego u podnóża gór Harz. Niewątpliwym festiwalowym wydarzeniem jest występ Koła Młodzieży z Senegalu. Poszczególne fragmenty występów zapowiada góralska poetka, Zofia Graca.