Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Kaszubska cytra

Kaszubska cytra Wincentego Rogali (1871 - 1958), działacza kaszubskiego, to niezwykle cenny instrument, który znajduje się w posiadaniu Kaszuba, Jana Nowaczyka. Artysta gra na cytrze, śpiewa utwory z muzyką Wincentego Rogali, recytuje kaszubskie wiersze i wspomina dzieje Kaszubów.