Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Oby wszystko było słuszne - Koniaków

Film o folklorystycznych tradycjach górali z Koniakowa. Plenery gór i miejscowości. Kultywowanie dawnych zwyczajów, związanych z jesiennymi pracami w polu. Przedstawienie wystawione przez Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca. Przyśpiewki i tańce góralskie