Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Ogień i zieleń

Dokument z cyklu „Zwyczaje i obrzędy”. Okres letniego przesilenia i budzenia się przyrody po zimie, związany ściśle z ludową obrzędowością jest czasem licznych zabiegów magicznych w małopolskich wsiach. Święcenie palm w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą w Tokarni. Palenie sobótkowych ognisk i wypędzanie z osady wszelkiego zła poprzez obrzęd palenia Judasza w Rudniku. Obchodzone w Jurgowie „stawianie mojów”, czyli zielonych drzewek przed domem panien, adorowanych przez chłopców. Puszczanie wianków na wody Wisły, opisywane w 1871 r. przez Oskara Kolberga, a zachowane do dziś. Zwyczaje i obrzędy wzbogacone śpiewem, tańcem i strojami ludowymi zaprezentowane zostały przez zespoły regionalne z Rudnika, Stryszawy, Jurgowa, Burowa i Tyńca.