Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Jan Bzdęga z Domachowa

Jan Bzdęga − etnograf (amator), popularyzator folkloru regionu Biskupizny wyjaśnia, na czym polega taniec przodek biskupiański, w których rejonach Wielkopolski się go tańczy. Towarzyszy mu orkiestra ludowa i zespół, który wykonuje omawiany taniec. Region obejmuje trzynaście miejscowości na terenie powiatu gostyńskiego: Bukownicę, Chumiętki, Domachowo, Grabianowo, Posadowo, Potarzycę, Rębowo, Sikorzyn, Starą Krobię, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo ze stolicą w Krobi. Tereny te należały dawniej do biskupów poznańskich, a każdy nominalny biskup, był jednocześnie proboszczem Krobi.