Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Obrzęd ludowy - Ostatki

Zwyczaje ostatkowe we wsi Ceków koło Kalisza. Przebierańcy (baba, żyd, chochoł i inni) chodzą od domu do domu i składają gospodyniom życzenia, wróżą, śpiewają przyśpiewki związane z ostatkami. Od gospodarzy dostają drobne prezenty, np. jajka. Przebierańcom towarzyszy kapela ludowa.