Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Z teki folklorystycznej

Felieton przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, corocznego święta obchodzonego 8 marca. Tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały. Jest to okazja, by zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami kobiet. W audycji Adolf Dygacz dołącza własną wiązankę folklorystyczną. Pragnie ukazać sylwetkę kobiety w świetle lekkiej, dowcipnej i figlarnej piosneczki ludowej, bo folklor jest nasycony kobiecością. Przytacza rymowanki o kobietach oraz wierszowankę, w której twórca wyraził radość z istnienia kobiety, podkreślił jej pozytywny wpływ na mężczyznę.