Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Chata pełna muzyki

Program o jednej z najstarszych przejawów kultury duchowej grup etnicznych, czyli muzyce ludowej. Miała ona związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Muzykę ludową tworzyli amatorzy śpiewacy oraz instrumentaliści grający w zespołach na weselach i innych sytuacjach obrzędowych oraz na zabawach. W Wielkopolsce dominowały kapele dudziarskie. Reportaż o przekazywaniu tradycji ludowych zespołów muzycznych młodemu pokoleniu.