Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Palmy w Tokarni

Autorzy audycji zapraszają do Tokarni - miejscowości leżącej pomiędzy Myślenicami a Jordanowem. Z chwilą pojawienia się pierwszych zwiastunów wiosny mieszkańcy Tokarni, tak jak zwykli czynić ich dziadowie i pradziadowie, rozpoczynają przygotowania do tworzenia palm wielkanocnych z którymi wyruszą w barwnym pochodzie do kościoła w Niedzielę Wielkanocną. Kamera towarzyszy jednej z rodzin w Tokarni podczas procesu strojenia palmy. Wnuczęta rozmawiają z dziadkami na temat tradycji strojenia palm i związanego z tym zwyczaju robienia krzyżyków i umieszczania ich na terenie gospodarstwa. Obserwujemy mieszkańców Tokarni w Niedzielę Palmową, podążających w wielobarwnym pochodzie z palmami do kościoła.