Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Mięsopust kończy się

Dokument z cyklu „Zwyczaje i obrzędy”. Program cykliczny prezentujący polskie zwyczaje i obrzędy ludowe, często łączące tradycje pogańskie i chrześcijańskie. Mięsopust, ostatki, czyli trzy ostatnie dni zapustne przed Wielkim postem, poświęcone biesiadom, tańcom, wesołości i pijatyce. W audycji przedstawienie sposobów kultywowania tych obrzędów na terenie Lanckorony, Brodów i Rudnika.