Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Miejsce zbrodni

Materiał poświęcony zwyczajowi stawiania krzyży pokutnych przez sprawców morderstw na miejscu zbrodni. Program rozpoczyna się od opowieści o jednym z morderstw, zilustrowanej rycinami. Na miejscu znajdują się dwa krzyże pokutne. Tradycja stawiania kamiennych krzyży narodziła się ok. XIII wieku. Stawiane były przez zabójcę na miejscu zbrodni. Fakt ten uwalniał całkowicie mordercę od winy i kary. Praktykowano to w wiekach XIV-XVI. Z chwilą wprowadzenia przez cesarza Karola V pierwszego kodeksu karnego, zabójca był już pozbawiany wolności. Nie położyło to jednak kresu tradycji stawiania krzyży pokutnych, były one jednak wówczas stawiane często przez rodziny poszkodowanych na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia. Sam proces postawienia krzyża opierał się na tzw. porozumieniu, które zawierano między zabójcą, a bliskimi ofiary i warunkował rozmiar samego krzyża, jego materiału oraz datę jego postawienia w określonym miejscu, a umowy dokonywano w obecności przedstawicieli włodarzy danej gminy lub osób kościelnych.