Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Radośniki i Rukowanie

Film z cyklu „Zwyczaje i obrzędy”. Filmowy zapis zwyczajów związanych z chrztem dziecka na Podhalu. Odświętne ubieranie noworodka, przyjazd kumotrów, obchodzenie dziecka ze świecą, żeby się nie lękało. Wkładanie do becika monet, by było bogate. Obdarowywanie przez kumoszkę płótnem i łańcuszkiem, przez babkę chlebem i solą. Przygotowania do chrzcin, krzątanina kobiet, goście. Zabawa z muzyką, tańce i przyśpiewki. Zmiana nastroju przy pożegnaniu syna, który wyrusza do wojska. Odprowadzenie go przez kolorowy korowód biesiadników na pociąg.