Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Zwyczaje i obrzędy. Garncarskie wyzwoliny

Film z cyklu „Zwyczaje i obrzędy”. Rzemiosło zrzeszone w cechach miało własną i odrębną obrzędowość. Echa tych barwnych i bogatych ceremonii można jeszcze dzisiaj usłyszeć w pieśniach i tańcach rzemieślniczych. Opisy cechowych uroczystości takich jak wybór cechmistrza lub wyzwoliny czyli przyjęcie do grona samodzielnych rzemieślników, zachowały się w pamięci oraz historycznych dokumentach. W audycji Rzemieślniczy Zespół Pieśni i Tańca „Jurśnik” z Kraśnika Lubelskiego w swojej barwnej inscenizacji przywołuje cechowe zwyczaje noworocznego wyboru cechmistrza oraz wyzwolin charakterystycznych dla garncarstwa, najbardziej tradycyjnego z rzemiosł.