Historia współczesna - Czas zapomnienia, czas pamięci. Doktor Czesław Kempisty

Próba odpowiedzi na toczącą się w drugiej połowie lat 60. XX wieku głośną debatę, dotyczącą przedawnienia zbrodni hitlerowskich. Autor filmu, poprzez wnikliwe przypomnienie historii II wojny światowej, z pomocą materiałów archiwalnych z tamtych wydarzeń (fotografie, prasę, kroniki filmowe) stara się wykazać, że wszyscy hitlerowcy powinni być bezwzględnie ukarani, a ustawa o przedawnieniu zbrodni nie powinna ich obejmować. Dodatkowo w audycji wypowiedź doktora Czesława Kempistego, który prezentuje wyniki badań na temat stanu zdrowia byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz ostrzega przed negatywnymi skutkami amnestii dla byłych zbrodniarzy hitlerowskich.