Historia współczesna - Słupsk – strajk

W lipcu 1980 roku władze PRL wprowadziły drastyczną podwyżkę cen. W wyniku tego w pojedynczych fabrykach doszło do strajków. Robotnicy domagali się podwyżki płac. 14 sierpnia załoga Stoczni im. Lenina w Gdańsku rozpoczęła strajk okupacyjny. Do protestu przyłączyły się największe zakłady Trójmiasta. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele. Jego działacze sformułowali 21 postulatów. Strajki ogarnęły całą Polskę. 27.08.80 na terenie Słupskich Fabryk Mebli został wybrany Międzyzakładowy Komitet Robotniczy, który poparł postulaty gdańskie. Przeprowadzono ośmiogodzinny strajk ostrzegawczy. Przedstawiciele MKR mówią o solidarności z MKS oraz o postulatach zakładowych. Pracownicy SFM komentują strajk oraz podpisanie porozumień w Gdańsku.