Historia współczesna - Kongres Intelektualistów. Wrocław - to był początek

Film dokumentalny poświęcony I Kongresowi Intelektualistów we Wrocławiu. To niecodzienne wydarzenie odbyło się w dniach 25 - 28 sierpnia 1948 roku w Auli Politechniki Wrocławskiej. Brało w nim udział kilkuset pisarzy, artystów i naukowców z 46 państw. Wśród zagranicznych gości byli m.in.: Pablo Picasso, Louis Aragon, Irene i Frederic Joliot - Curie, Michał Szołochow, Ilja Erenburg, Aleksander Fadiejew. W skład delegacji polskiej, której przewodniczył Jarosław Iwaszkiewicz, weszli m.in.: Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Andrzej Panufnik, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Wyka, Stanisław Ossowski. Kongres odbył się w czasie dużych napięć na linii Waszyngton - Moskwa, toteż jego celem było zmobilizowanie światowej opinii publicznej do walki w obronie pokoju z "imperializmem amerykańskim". W 1973 roku, w 25. rocznicę I Kongresu Intelektualistów, w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza, odbyło się powtórne, jubileuszowe spotkanie jego uczestników. Ilustracją filmu są materiały archiwalne - kroniki filmowe, fotografie, wycinki prasowe,