Historia współczesna - Koło nr 3 Związku Bojowników o Wolność i Demokrację

Wspomnienia kombatantów II wojny św., członków Koła nr 3 Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, działającego na terenie łódzkiej dzielnicy Bałuty, w szczególności w obrębie osiedla Teofilów-Wielkopolska. Hasło przewodnie koła brzmi "Wczoraj pierwsi w walce, dzisiaj w pracy dla Polski Ludowej". Wspomnienia dotyczą wydarzeń i walk, w których brali udział oraz sytuacji ludności (obrona i kapitulacja Warszawy, pacyfikacja Zamojszczyzny, akcje wysiedleńcze, działania partyzanckie). Omówiona zostaje również działalność koła, obejmująca pomoc materialną członkom, prelekcje historyczne w szkołach, organizację imprez rocznicowych, przygotowywanie kroniki filmowej.