Historia współczesna - Woldenberg

W województwie zielonogórskim, półtora kilometra od centrum Dobiegniewa, Niemcy zbudowali obóz jeniecki Woldenberg. Oflag II C to skrót oficjalnej nazwy. Na przełomie 1939 i 1940 roku budowało go ponad pięciuset polskich jeńców wojennych. W 1940 roku za drutami osadzono sześć tysięcy oficerów wojska polskiego i ponad siedmiuset szeregowców. Obóz w Woldenbergu był największym spośród obozów dla polskich oficerów na terenie III Rzeszy. W obozie rozwinęła się działalność kulturalno-oświatowa, powstał też uniwersytet, który stanowił filię uczelni działających konspiracyjnie w kraju. Po wojnie, byli jeńcy obozu podjęli trud odbudowy zniszczonego kraju, później działali w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Z ich inicjatywy w 1963 roku zbudowano w Dobiegniewie ośmioklasową szkołę. W 40. rocznicę wybuchu II wojny światowej do Dobiegniewa przyjechali na uroczystość odsłonięcia Pomnika Czynu Żołnierskiego, który powstał z ich inicjatywy i przez nich został ufundowany. Pomnik zaprojektował były jeniec oflagu inż. Mieczysław Janowski.