Historia współczesna - Blokada

W styczniu 1982 roku polscy artyści w proteście przeciw wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczęli bojkot radia i telewizji. Był to najdłuższy, bo roczny, strajk w historii PRL. Bojkot mediów przez cześć środowiska artystycznego był wyrazem niezgody na ówczesne działania władzy. Artyści nie tworzyli nowych dzieł, widzowie nie oglądali nowych programów. Reportaż jest próbą ukazania przyczyn i skutków bojkotu. Niektórzy z artystów występowali w tym czasie pomimo strajku. Wypowiedzi przedstawicieli środowiska naukowego, artystycznego na temat konsekwencji protestu.