Historia współczesna - Raport z lat zbrodni

Opowieści członka ruchu oporu, inżyniera Tadeusza Franiszyna o wydarzeniach w Krakowie podczas II wojny światowej. Porównanie dzisiejszego miasta i Krakowa czasu okupacji. Prezentowane przez autora filmy to: łapanka z dnia 6 sierpnia 1944 roku (tzw. "czarna niedziela"), filmowana na ulicy Franciszkańskiej w pobliżu komendy Schutzpolizei, obóz koncentracyjny w Płaszowie (zdjęcia wykonane 25 września 1944 i 17 stycznia 1945 roku) oraz budowa umocnień w Krakowie (wrzesień - grudzień 1944 roku).