Historia współczesna - Podziały I, II, III Dzień Gdański

Wspomnienia czasów stanu wojennego, opinie o Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Społeczeństwo polskie zostało podzielone, jest niezadowolone z braku efektów działania związkowców, braku realizacji postulatów strajkowych. W reportażu wypowiedzi podzielono tematycznie na trzy sfery: dom, pracę i osobę. W każdej dziedzinie życia widać podział, samotność, wolę przetrwania trudnych czasów, ale też brak perspektyw na zmianę dalszych losów.