Historia współczesna - Strajk generalny odwołany

Relacja z obrad Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarności (30.03.1981). Omówienie sytuacji w kraju po rozmowach przedstawicieli związku z władzami i obradach IX plenum PZPR, nastroje wśród robotników i działaczy związkowych w przededniu podjęcia decyzji o strajku generalnym, który był wyznaczony na 31marca. Wypowiedzi delegatów NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność na temat ich oczekiwań (w odniesieniu do porozumień rzeszowsko - ustrzyckich) i wciąż niezałatwionej sprawy rejestracji tego związku, zgłaszają postulaty. Odczytanie odezwy Jana Rulewskiego i Mariusza Łabentowicza, po wydarzeniach bydgoskich (podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy działacze Solidarności zostali pobici przez milicję i SB). Wypowiedzi: Lecha Wałęsy, Wiesława Chrzanowskiego, Gabriela Janowskiego, Romualda Kukołowicza. Głosowanie za odwołaniem strajku generalnego.