Historia współczesna - Dialog

Audycja z cyklu: Strajk. Pierwsza część pięcioodcinkowego cyklu, prezentującego dokumentalny zapis pertraktacji przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, które odbyły się w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. W tej części strony omawiają postulaty socjalne oraz żądania dotyczące powstania niezależnych samorządnych związków zawodowych. Rokowania obserwują stoczniowcy i przedstawiciele zakładów solidaryzujących się ze strajkującymi. Na koniec obrad wypowiedź związkowca, Andrzeja Gwiazdy, na temat możliwości przyszłej współpracy związków zawodowych.