Historia współczesna - Umowa

Audycja z cyklu: Strajk. Czwarta część pięcioodcinkowego cyklu, prezentującego dokumentalny zapis pertraktacji przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, które odbyły się w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Przedstawiciele Komitetu Strajkowego m.in. Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis i Alina Pieńkowska, przedstawiają kolejne punkty umowy, które w ramach dialogu zostają podpisane przez obie strony. Strajkujący ponownie wzywają władze do zaprzestania aresztowań działaczy opozycyjnych i domagają się uwolnienia już zatrzymanych. Grożą przedłużeniem strajku, w razie nie spełnienia tego warunku.