Historia współczesna - Punkty 3 i 4

Audycja z cyklu: Strajk. Druga część pięcioodcinkowego cyklu, prezentującego dokumentalny zapis pertraktacji przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, które odbyły się w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. W tej części rozmowy na temat regulacji działalności kontroli prasy, publikacji i widowisk (postulat 3) oraz regulacji w sprawie więźniów politycznych i wolności przekonań (postulat 4). Andrzej Gwiazda oraz inni przedstawiciele strony strajkowej stają w obronie osób represjonowanych i prześladowanych za poglądy polityczne i za walkę o wolne związki zawodowe.