Historia współczesna - Sonderaktion Krakau

Historia uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego przez hitlerowców, w ramach niemieckiej akcji pacyfikacyjnej, Sonderaktion Krakau, skierowanej przeciwko środowisku polskich uczonych, przeprowadzonej 6 listopada 1939 w Krakowie. Wspomnienia profesorów aresztowanych przez Niemców: Jana Gwiadomorskiego, Stanisława Urbańczyka i Vilima Franića oraz woźnego uniwersyteckiego Juliana Lisa, który wprowadzał oficera niemieckiego na spotkanie z naukowcami. Wypowiedzi ilustrują archiwalne fotografie i materiały filmowe prezentujące miejsca w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim związane z tymi wydarzeniami.