Historia współczesna - Casus Fircks

Reportaż o niemieckim baronie, Ottonie von Fircksie. W latach 1939 - 1941 pełnił funkcję szefa powiatowego sztabu SS do spraw wysiedleń w Gnieźnie, a następnie podjął pracę w Centrali Przesiedleńczej w Łodzi. W okupowanej Polsce brał czynny udział w akcji kolonizacyjnej Heim ins Reich, polegającej na wysiedlaniu Polaków z Wielkopolski. Po latach został prominentnym politykiem zachodnioniemieckiej partii CDU, pełni wiele ważnych funkcji w powojennych Niemczech. On sam przedstawia się jako ofiara wysiedleń, ponieważ Polska pozbawiła go 247 hektarów polskiej ziemi. Fragment zeznania barona przed sądem w Burgdorf, zarys jego akcji wysiedleńczych, relacje świadków i osób wysiedlanych przez Niemców, ikonografia.