Historia współczesna - Komunardzi

Idee Komuny Paryskiej jako punkt odniesienia dla polskich bojowników walczących „za naszą i waszą wolność”. W zrywie rewolucyjnym ludności Paryża w 1871 roku uczestniczyli m.in.: Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski, bracia August, Karol i Teofil Okołowiczowie. Po 1918 roku, w poszukiwaniu pracy, tysiące Polaków wyemigrowało do Francji i Belgii. W czasie drugiej wojny światowej zasilili oni szeregi armii francuskiej i polskiej, stanowili trzon ruchu oporu. Mówią o tym byli emigranci i partyzanci, którzy wrócili do Polski po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku.