Historia współczesna - Marian Jurczyk

Rozmowa z Marianem Jurczykiem, przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Szczecinie, sygnatariuszem porozumienia podpisanego 30 sierpnia 1980 r. Po roku od podpisania porozumień M. Jurczyk mówi o swoich oczekiwaniach na zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, które miał podpisując porozumienia. Przyznaje, że część postulatów nie została spełniona, np. nowe mieszkania czy dostęp związków zawodowych do środków masowego przekazu. Wierzy, że jeżeli na stanowisku będzie odpowiednia osoba, to w Polsce zajdą zmiany na lepsze. Jest zadowolony ze zmian w swoim życiu, gdzie rok wcześniej był pracownikiem magazynu w stoczni, a dzisiaj jest jedną z ważniejszych osób w województwie czy kraju i ma nadzieje, że jego praca przyniesie dobre owoce.