Historia współczesna - Strajk w Stoczni A. Warskiego

Chronologiczny zapis wydarzeń sierpniowych w Szczecinie w 1980 roku, rozpoczynający się od rozpoczęcia strajku w Stoczni im. Warskiego i zakończony podpisaniem Protokołu ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie. Pierwsze strony Głosy Szczecińskiego, Strajk w Stoczni im. Adolfa Warskiego, w zajezdni tramwajowej i Fabryce Polmo. Stoczniowcy oglądają na sali konferencyjnej Dziennik Telewizyjny - fragment wystąpienia prezesa Rady Ministrów, Kazimierza Barcikowskiego. Marian Jurczyk, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, spotkanie Komisji Ekspertów - postulaty robotników, płace, postulaty dotyczące wolności. Podpisanie postulatów w dniu 30 sierpnia 1980 roku: Kazimierz Barcikowski, Marian Jurczyk, Kazimierz Fischbein, Marian Juszczuk. Odśpiewanie hymnu narodowego.