Historia współczesna - Robotnicy Pometu o postulatach

Robotnicy Zakładów Metalurgicznych Pomet w Poznaniu o realizacji postulatów strajkowych, październik 1980 r. Problematyka dotyczy spraw ekonomicznych, socjalnych i organizacji pracy. Z postulatów zakładowych zorganizowano jedynie lokal dla Solidarności. Odwlekają się sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołując się na przepisy odgórne, dyrekcja odmawia realizacji propozycji sensowniejszej organizacji transportu wewnętrznego. Powstała kolejna komisja do ponownego rozpatrzenia spornych kwestii, w tym podwyżek płac i likwidacji godzin nadliczbowych.