Historia współczesna - Prowokacja hitlerowska w Łagiewnikach

Sfingowany napad na niemiecki urząd celny w Łagiewnikach (obecnie Bytom) dokonany w 31 sierpnia 1939 roku. Akcję przeprowadzili esesmani przebrani w polskie mundury wojskowe. Na miejsce napadu podrzucono ciała więźniów obozów koncentracyjnych. Po wykonaniu zadania esesmani wrócili do Sławięcic. Podczas jazdy napotykali kolumny wojskowe zmierzające w kierunku polskiej granicy. Kilka godzin później, 1 września 1939 r. , niemieckie radio donosiło, że Polacy zburzyli urząd celny w Łagiewnikach (Hochlinden) i napadli na stację nadawczą w Gliwicach. O przebiegu zdarzeń mówi Marian Węclewicz z Polskiej Misji Wojskowej dla Badania Zbrodni Wojennych. Powołuje się na zeznania esesmana biorącego udział w napadzie.