Historia współczesna - Komisja Porozumiewawcza Solidarność – władze

Posiedzenie Komisji Porozumiewawczej Solidarność z władzami wojewódzkimi (Poznań 17 października 1980 r.) W spotkaniu biorą udział m.in. Zdzisław Rozwalak, Ryszard Bilitz, Janusz Pałubicki i Lech Dymarski. Stronę rządową reprezentuje wojewoda Stanisław Cozaś. Z. Rozwalak mówi, że siły antysocjalistyczne to ci, którzy łamią porozumienie gdańskie. J. Pałubicki wspomina o sporach dotyczących kwestii uczelnianych. L. Dymarski mówi o niezrealizowanych postulatach płacowych.