Historia współczesna - Gdańszczanie

Film o historii przedwojennego Gdańska. Losy mieszkańców miasta przed i po wybuchu II wojny światowej. Stosunki niemiecko - polskie w Gdańsku przed wojną i na początku II wojny światowej. Wypowiedzi świadków tamtych wydarzeń, ilustrowane archiwalnymi materiałami ikonograficznymi i filmowymi. Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone 15 listopada 1920 roku, w następstwie postanowień traktatu wersalskiego, pod ochroną Ligi Narodów. Ilościowo przeważała wtedy ludność niemiecka, a Polacy stanowili od 3 do 15 proc. obywateli. W 1933 roku, po dojściu do władzy narodowych socjalistów i utworzeniu III Rzeszy, rozpoczęły się prowokacje antypolskie oraz prześladowania polskich działaczy i organizacji, przez miejscowych Niemców.