Historia współczesna - Album brygady Szczerbca

Wspomnienia weteranów 3. Brygady Armii Krajowej, zwanej od pseudonimu dowódcy Brygadą Szczerbca. Grupa ta walczyła na Wileńszczyźnie. Byli żołnierze spotkali się w lipcu 1989 roku w kościele św. Bartłomieja w Gdańsku, z okazji uczczenia 45. rocznicy przeprowadzenia operacji „Ostra Brama”. Opowieści weteranów na temat walk AK na Wileńszczyźnie wzbogacone zostały o narrację lektora, a także o sporą kolekcję archiwalnych fotografii, wykonanych w czasie tamtych wydarzeń, Zbigniewa Siemaszko pseudonim „Swojak”, który był jednym z walczących żołnierzy.