Historia współczesna - Dyskusja o zajęciach na uczelniach (marzec 68 r.)

W marcu 1968 w Warszawie rozpoczęły się strajki studenckie. Zamieszki w stolicy bardzo szybko znalazły oddźwięk w innych miastach akademickich Polski, w tym także we Wrocławiu. O specyfice strajków we wrocławskim środowisku akademickim, rozmawiają w studiu: Jerzy Bajdor, Marian Orzechowski, Julian Bartosz i Sylwester Wieczorek. Mężczyźni analizują za równo przyczyny, jak i skutki zaistniałych wydarzeń. Czy w tym trudnym momencie istnieje szansa na podjęcie dialogu z tą niepokorną grupą młodzieży? Jakie działania należy poczynić w tym kierunku?